Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail RSS

Werken bij I&O Netsys

Werken bij I&O Netsys is werken voor een kleine werkgever die zich ten doel stelt zijn klanten het best mogelijke te bieden tegen de beste prijs. Dat stelt eisen aan inzet, kennis en vaardigheden. Iedere dag is weer een uitdaging die je nooit zou willen missen.

Monitoring, Onderhoud, Support

Onze servicedesk verzorgt de bewaking, het remote systeembeheer en de ondersteuning aan onze klanten. We houden servers en werkstations van onze klanten permanent in de gaten en reageren op alerts en trendrapporten om storingen voor te zijn. We maken gebruik van moderne tools die ons in staat stellen veel routinetaken geautomatiseerd uit te laten voeren. Zo blijft het werk afwisselend.

Onze servicedesk beantwoordt vragen van klanten en systeembeheerders en lost storingen, mochten die zich toch voordoen, op volgens een procedure die is gebaseerd op ITIL.

Projecten en beheer

De medewerker bij onze afdeling projecten en beheer werken veelal in de buitendienst, bij klanten op locaties. Zij bouwen de systemen die door het “MOS” worden beheerd. We maken gebruik van alle moderne technieken, (virtualisatie, server based computing, cloud computing) om voor onze klanten de optimale oplossing tegen een optimale prijsstelling te realiseren.

Account- en servicemanagement

Onze accountmanagers maken afspraken met de klant over projecten, contracten (SLA’s) en dienstniveau’s. De servicemanagers zorgen er voor dat we onze afspraken nakomen en verzorgen rapportage en bijstelling aan de hand van de informatie die we in het operationele proces vastleggen. Onze activiteiten blijven zo optimaal afgestemd op de wensen en eisen van onze klanten.

Planning en administratie

Natuurlijk moeten alle activiteiten en contracten geadministreerd, gefactureerd worden. Daarvoor tekent onze afdeling “planning en administratie”.