Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail RSS
Home Spam & LaundroMail

Spam & LaundroMail

LaundroMail is het spamfilter van I&O Netsys. Dagelijks wordt tussen 40.000 en 125.000 maal een poging ondernomen e-mail af te leveren, gemiddeld elke seconde één poging. Ongeveer 80% van die pogingen faalt, omdat onze LaundroMail server de verzender of het bericht al op voorhand als “malafide” kwalificeert:

  • De verzender staat op een openbare of interne blacklist;
  • Het ip-adres van de verzender hoort niet bij de domeinnaam (incorrect spf-record);
  • De geadresseerde bestaat niet (meer);
  • De verzender houdt zich niet 100% aan de technische specificaties.

Laundromail - anti-spam

Nadat een e-mail als “vermoedelijk kosher” is geaccepteerd, wordt het bericht aan maximaal vijf verschillende tests  onderworpen. De eerste vier zijn ja/nee tests: alle vermoedelijke spam wordt in quarantaine geplaatst. De laatste toets geeft de e-mail een score. Als de score lager is dan 5 wordt het bericht doorgestuurd, anders “verdwijnt” het in quarantaine. Uiteindelijk verdwijnt 80% van alle “vermoedelijk koshere” berichten alsnog in quarantaine en wordt slechts 4% van alle aan ons aangeboden mail afgeleverd. De rest is spam.Laundromail: Spam versus Ham

 Hier een Question and Answer over de werking van de LaundroMail.

Het eerste spam-bericht ooit werd op 1 mei 1978 verzonden aan 400 gebruikers van Arpanet, de voorloper van het huidige internet. Het versturen van commerciële e-mails naar lange adreslijsten ging pas in 1994 “spam” heten, naar de sketch uit Monty Python.